26 січня 2024

Українська мова. Українська література. Характеристики предметних тестів

https://testportal.gov.ua/ukrayinska-mova/ 
https://testportal.gov.ua/ukrayinska-literatura/
УКРАЇНСЬКА МОВА

Учасники тестування 
виконуватимуть завдання з української мови в межах обов’язкових блоків НМТ.

Зміст завдань з української мови відповідатиме програмі ЗНО з української мови. Зверніть увагу, що в зазначеній програмі учасників / учасниць тестування має цікавити лише частина «Українська мова», яка охоплює всі мовні теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української мови, а саме:

 • Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;
 • Лексикологія. Фразеологія;
 • Будова слова. Словотвір;
 • Морфологія;
 • Синтаксис;
 • Стилістика;
 • Розвиток мовлення.

Кожен розділ програми з української мови буде представлено пропорційно. Щоправда, розділам «Стилістика» та «Розвиток мовлення» буде приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування, який, зокрема, унеможливлює використання завдань на надання письмової розгорнутої чи короткої відповіді.

Тест з української мови налічуватиме 30 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів (10 завдань), з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари»)  (5 завдань). Завдання з української мови оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань з української мови можна буде отримати від 0 до 45 балів. 

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з української мови) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.

Найближчим часом Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційний варіант блоку НМТ з української мови.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Для проходження НМТ учасники / учасниці за бажанням можуть вибрати четвертим предметом українську літературу.

Зміст завдань з української літератури відповідатиме програмі ЗНО з української літератури. Зверніть увагу, що в зазначеній програмі учасників / учасниць тестування має цікавити лише частина «Українська література», яка охоплює всі теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української літератури, а саме:

 • Усна народна творчість
 • Давня українська література;
 • Література кінця XVIII – початку XX ст.;
 • Література XX ст.;
 • Твори українських письменників-емігрантів;
 • Сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI ст.).

Кожен розділ програми з української літератури в тесті з української літератури буде представлено пропорційно. 

Тест з української літератури налічуватиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (25 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари») (5 завдань).

Завдання з української літератури оцінюватимуть  відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань  з української літератури можна буде отримати від  0 до 45 балів. 

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з української літератури) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів. 

Найближчим часом Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційний варіант блоку НМТ з української літератури.